Modlitwy w Woli BożejModlitwa jest dla duszy tym, czym oddech jest dla organizmu. 


Modlitwa Krążenia

Pierwsza modlitwa, której nauczył Adama i Ewę Sam Bóg. Modlitwa ta miała być przekazywana z pokolenia na pokolenie. Niepraktykowana została  jednak zapomniana. Chcesz ją poznać?  Wiesz jak się nazywa?


To MODLITWA KRĄZENIA. 


Ta najstarsza modlitwa, która była odmawiana jeszcze w Bożym Ogrodzie Eden, i powinna stać się  twoim życiem. Naucz jej swoje dzieci, podaruj każdemu człowiekowi, aby mogło się spełnić  "... bądź Wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi..." modlitwa ta ma moc, by przywrócić pierwotny ład, który był znany przed grzechem pierworodnym.

Modlitwa Krążenia jest modlitwą ciągłego obdarowywania się między Bogiem a człowiekiem.

Bóg obdarza nas swoimi darami, na pozór prostymi w swej naturalności, jak: jak powietrze, światło słońca, krople deszczu, piękno przyrody. Te dary są jak strumień życia, który przepływa przez nasze ciała i nas ożywia .

Człowiek pełen zachwytu oddaje Bogu te same dary oraz swój zachwyt, wdzięczności i miłości. Nasz zachwyt nad darami Boga jest jak kwiat, który rozkwita w naszym sercu i roznosi zapach miłości i nowego życia.

Ten ciągły przepływ darów między Bogiem a człowiekiem jest jak krążenie krwi, które daje życie twojemu duchowi.

Oto kilka przykładów, jak można doświadczyć modlitwy krążenia:

  • Kiedy wychodzisz na spacer w słoneczny dzień, możesz poczuć, jak ciepło słońca przenika przez twoją skórę. To ciepło jest darem Boga, który obdarza cię swoim ciepłem i  miłością. Możesz odpowiedzieć na ten dar, ciesząc się tym pięknem dziękując Bogu za Jego obecność w twoim życiu.
  • Kiedy słuchasz głosu wiatru jak muzyki, możesz poczuć, jak twoje serce czuje potęgę Stwórcy. Ta muzyka może być jak modlitwa, która wznosi się ku Bogu i wyraża twoją miłość do Niego. Możesz odpowiedzieć na ten dar, śpiewając lub grając muzykę z twego serca, aby dzielić się swoją miłością z innymi.
  • Kiedy pomagasz komuś potrzebującemu, możesz poczuć, jak twoje serce jest pełne radości. Ten akt dobroci jest darem, który ofiarujesz Bogu. Możesz odpowiedzieć na ten dar, modląc się za osobę, której pomogłeś, i prosząc Boga, aby błogosławił jej i prowadził ją, bo to ten człowiek też jest tobie darem.

Ta prosta modlitwa jest jak krążenie krwi,  jest zawsze dostępne dla każdego z nas. Wystarczy otworzyć swoje serce i pozwolić, aby Bóg nas obdarowywał – to modlitwa Ducha Świętego, Syna i Ojca w twoim duchu.


Jak wygląda modlitwa w Woli Bożej

Wzywanie Woli Bożej we wszystkich naszych czynnościach

Tak więc, córko moja, niech twoim pierwszym czynem będzie spotkanie z moją Wolą, niech twoją pierwszą myślą i biciem serca będzie spotkanie z odwiecznym biciem serca mojej Woli, tak abyś mogła otrzymać całą moją Miłość. We wszystkim staraj się czynić ciągłe spotkania, ażebyś została przekształcona w moją Wolę, a Ja w twoją i abym Ja mógł cię przygotować na ostatnie spotkanie z moją Wolą w twej ostatniej godzinie. W ten sposób nie będziesz miała żadnego bolesnego spotkania po śmierci. (Tom 16, 23.07.1923)

Przy przebudzeniu:

– Jezu, kocham Cię! Przybądź Wolo Boża, aby myśleć w moim umyśle.

                                                                                                      – Jezu, kocham Cię! Przybądź Wolo Boża, aby krążyć w mojej krwi.

                                                                                                     – Jezu, kocham Cię! Przybądź Wolo Boża, aby spoglądać w moich oczach.                                                                                                – Jezu, kocham Cię! Przybądź Wolo Boża, aby słuchać w moich uszach.
         – Jezu, kocham Cię! Przybądź Wolo Boża, aby przemawiać w moim głosie.
       – Jezu, kocham Cię! Przybądź Wolo Boża, aby oddychać w moim oddechu.
– Jezu, kocham Cię! Przybądź Wolo Boża, aby pulsować w moim sercu.
        – Jezu, kocham Cię! Przybądź Wolo Boża, aby się poruszać w moim ruchu.


                               – Jezu, kocham Cię! Przybądź Wolo Boża modlić się razem ze mną, a następnie podaruj tę modlitwę sobie, 

                                                                               jakby była moją, aby zastąpić modlitwy wszystkich i oddać Ojcu chwałę, którą wszystkie stworzenia powinny Mu oddawać.

Podczas mycia się i ubierania:
–Jezu, kocham Cię!  Przybądź Wolo Boża podczas mojego ubierania się i przyoblecz mnie w Twoje Światło.
–Jezu, kocham Cię! Przybądź Wolo Boża pisać w moim pisaniu i wypisz Twoje Prawo w mojej duszy.


Podczas chodzenia:

-Jezu, kocham Cię! Przybądź Wolo Boża kroczyć w moich krokach, abym mógł odszukać wszystkie stworzenia i wezwać je do Ciebie.

–Jezu, kocham Cię!  Przybądź Wolo Boża podczas mojego mycia się i obmyj moją duszę ze wszelkiej zmazy.


Podczas posiłku:

-Jezu, kocham Cię! Przybądź Wolo Boża podczas mojego posiłku i nakarm mnie Twoim pokarmem.


Przy przebudzeniu:

Jezu, moja myśl rozmyśla w Twojej Woli i na skrzydłach mojej myśli wysyłam Ci myśli wszystkich stworzeń. Na skrzydłach mojego spojrzenia, uczynionego w Twojej Woli, wysyłam Ci spojrzenia wszystkich stworzeń.

Na skrzydłach mojego głosu i języka, poruszonego w Twojej Woli, przesyłam Ci głosy wszystkich stworzeń.

Na skrzydłach mojej modlitwy, odmówionej w Twojej Woli, o Jezu, pragnę przesłać Ci modlitwy wszystkich.

Na skrzydłach mojej pracy i moich czynów, dokonanych w Twojej Woli, zamierzam przesłać Ci czyny stworzeń oraz całą ich pracę.

Na skrzydłach moich kroków, wykonanych w Twojej Woli, zamierzam wysłać w lot do Ciebie kroki wszystkich stworzeń.


Podczas mycia się i ubierania:

O mój Jezu, ubieram się w Twojej Woli i Twoją Wolą zamierzam przesłonić wszystkie stworzenia, tak aby przyoblec je wszystkie w Twoją łaskę. A następnie biorę Twoją Wolę oraz całe piękno, które Twoja Wola zawiera, i czyniąc je swoim, zamierzam przyoblec nim Twoje Najświętsze Człowieczeństwo, aby chronić Cię przed wszelkimi oziębłościami i wykroczeniami, które czynią Ci stworzenia. Jezu mój, Twoja Miłość, zjednoczona z moją, pragnie dać Ci miłość wszystkich i zadośćuczynienie za wszystkich.

Podczas chodzenia:

Poruszaj się we mnie, o Jezu, i spraw, abym stawiał swoje kroki w Twojej Woli i poszedł odszukać wszystkie stworzenia, żeby je wezwać do Ciebie.


Podczas jedzenia i picia:

Przyjmuję to jedzenie w Twojej Woli, aby Ci okazać moją miłość. Ty zaś, o Jezu, przyjdź, aby je we mnie przyjąć, jakby Twoja Wola była moją.

Piję, o mój Jezu, w Twojej Woli i Ty także, o moje Najwyższe Dobro, pij we mnie, abyś mógł ugasić swoje silne pragnienie, które odczuwasz wobec wszystkich dusz. Obyś mógł znaleźć we mnie tak obfity napój, żeby wylać na wszystkich wodę Twej zbawczej łaski.


źródło www.wolaboza.org  

Modlić się tak, jak Jezus się modli, modlitwą powszechną w Jego Woli:


„Córko moja, módl się, ale módl się tak, jak Ja się modlę, czyli rozpłyń się całkowicie w Mojej Woli, a znajdziesz w Niej Boga i wszystkie stworzenia. Oddasz je Bogu, jak gdyby były jednym tylko stworzeniem, ponieważ Wola Boża jest Panem wszystkich. A u stóp Boskości złożysz dobre czyny, aby oddać Mu cześć, oraz złe czyny, aby za nie zadośćuczynić mocą Świętości, Potęgi i Bezmiaru Woli Bożej, przed którą nic nie może umknąć. Takim było życie Mojego Człowieczeństwa na ziemi.


(…) A teraz, dlaczego i ty nie mogłabyś również tego uczynić? Dla kogoś, kto Mnie kocha, wszystko jest możliwe w zjednoczeniu ze Mną. Módl się w mojej Woli i przynieś przed Boży Majestat w swoich myślach, myśli wszystkich, w swoich oczach, spojrzenia wszystkich, w swoich słowach, ruchach, uczuciach i pragnieniach, wszystko to, co należy do twoich braci, aby za nich odpłacić i wybłagać dla nich Światło, Łaskę i Miłość. W mojej Woli znajdziesz się we Mnie i we wszystkich, będziesz żyła Moim Życiem, będziesz modliła się ze Mną, a Bóg Ojciec będzie szczęśliwy i całe Niebo powie: «Kto przywołuje nas z ziemi? Kto pragnie zawrzeć w sobie tę Świętą Wolę, obejmując nas wszystkich razem?» Jakże wiele dobrego może uzyskać ziemia, sprawiając, że Niebo zstępuje na ziemię!” (03.05.1916)


Modlitwa w Woli Bożej jest Boska, ogromna i powszechna:

«… Po otrzymaniu Komunii Świętej, mówiłam do Jezusa: „Kocham Cię”, a On powiedział do mnie: „Córko moja, pragniesz Mnie naprawdę miłować? Powiedz: ‘Jezu, kocham Cię Twoją własną Wolą’. A ponieważ Moja Wola wypełnia Niebo i ziemię, to twoja miłość otoczy Mnie wszędzie, a twoje „Kocham Cię” będzie rozbrzmiewało tam wysoko w Niebiosach, a nawet w głębi otchłani. Tak więc, gdy chcesz powiedzieć ‘Wielbię Cię, błogosławię Cię, wychwalam Cię, dziękuję Ci‘, powiesz to w zjednoczeniu z Moją Wolą, a wypełnisz Niebo i ziemię adoracją, błogosławieństwem, chwałą i dziękczynieniem w Mojej Woli. Są to rzeczy proste, łatwe i ogromne.”» (02.10.1913)


Kto modli się w Woli Bożej, nie potrzebuje przedkładać własnych intencji:

„Córko moja, kto znajduje się w mojej Woli i wykonuje swoje czynności, gdyż Ja tego pragnę, nie potrzebuje przedkładać swoich własnych intencji. A ponieważ znajduje się w mojej Woli, kiedy działa, modli się, cierpi, Ja sam tym rozporządzam, tak jak chcę… Pragnę zadośćuczynienia? Umieszczam je jako zadośćuczynienie. Pragnę miłości? Przyjmuję je jako miłość. A ponieważ jestem Panem wszystkiego, mogę robić z tym, co chcę. W przypadku tych, którzy nie znajdują się w mojej Woli, dzieje się inaczej: to oni decydują, a Ja dostosowuję się do ich woli.”  (29.09.1912)


Efekty modlitwy w Woli Bożej:

«Spędziłam ranek, modląc się z Jezusem w Jego Woli, ale, co za niespodzianka! Podczas modlitwy, choć jedno tylko było słowo, Wola Boża rozprzestrzeniała je na wszystkie stworzone rzeczy, tak iż pozostawały nim naznaczone. Wola Boża zanosiła je do Niebios i wszyscy Święci nie tylko otrzymywali jego znamię, ale także było ono dla nich powodem nowej radości. Schodziło w dół do głębi ziemi, a nawet do Czyśćca i wszyscy otrzymywali jego efekty. Ale któż może oddać ten sposób modlitwy z Jezusem i wszystkie efekty, które ta modlitwa przynosi? Tak więc po tej wspólnej modlitwie, powiedział do mnie:


„Córko moja, czy widziałaś, co oznacza modlić się w mojej Woli? Nie ma niczego, co mogłoby istnieć poza moją Wolą. Moja Wola krąży we wszystkim i we wszystkich, jest życiem, aktorem i widzem wszystkiego. W ten sam sposób czyny dokonane w mojej Woli stają się życiem, aktorem i widzem wszystkiego, nawet samej radości, błogości i szczęścia Świętych. Wszędzie zanoszą światło oraz balsamiczne i niebiańskie powietrze, z którego wytryska radość i szczęście. Tak więc nie opuszczaj nigdy Mojej Woli. Niebo i ziemia oczekują ciebie, aby otrzymać nową radość i nowy blask.”» (21.04.1922)


Zadośćuczynienie w Woli Bożej, dziękczynienie oraz miłość w imieniu wszystkich i we wszystkim, są całkowite:

„Córko moja, rozpłyń się w mojej Woli, aby dać Mi całkowite zadośćuczynienie. Moja Miłość odczuwa nieodpartą tego potrzebę. Przy tak wielu zniewagach ze strony stworzeń, pragnie przynajmniej jednej, która wstawiając się pomiędzy Mną a nimi, dałaby Mi całkowite zadośćuczynienie oraz miłość za wszystkich i uzyskałaby ode Mnie łaski dla wszystkich. Możesz to uczynić tylko w Mojej Woli, gdzie znajdziesz Mnie i wszystkie stworzenia. Och, z jakim utęsknieniem czekam, aż wejdziesz w moją Wolę, abym mógł znaleźć w tobie satysfakcję i zadośćuczynienie za wszystkich! Tylko w mojej Woli znajdziesz wszystko w ruchu, ponieważ Ja jestem napędem, aktorem i widzem wszystkiego.”


Otóż gdy to mówił, ja rozpłynęłam się w Jego Woli, ale któż może wyrazić to, co zobaczyłam? Byłam w kontakcie z każdą myślą stworzenia, którego życie pochodziło od Boga. I będąc w kontakcie z każdą myślą, ja, w Jego Woli, mnożyłam się w każdym i mocą Świętości Jego Woli wynagradzałam za wszystko, wypowiadałam «dziękuję» w imieniu wszystkich i dawałam miłość za wszystkich. I w ten sposób pomnażałam się w spojrzeniach, w słowach i tak w całej reszcie… Ale któż może oddać sposób, w jakim się to odbywało? Brak mi słów i być może nawet same języki anielskie byłyby tylko pojękiwaniem, więc na tym poprzestanę. Spędziłam zatem całą noc z Jezusem w Jego Woli. (15.06.1916)


Przykład modlitwy w Woli Bożej:
Oddanie się Woli Bożej, aby zadośćuczynić w imieniu wszystkich


Oddaję się, O Jezu, Twojej Woli i cokolwiek Ty czynisz, ja także zamierzam to czynić. A ponieważ wszystko, co uczyniłeś na ziemi jest ciągłym aktem zadośćuczynienia, tak więc poprzez moją wolę zjednoczoną z Twoją, zamierzam zadośćuczynić za wszelkie zniewagi, które w tej chwili czynią Ci stworzenia, tak aby mój głos, rozbrzmiewając echem w Twoim głosie i we wszystkich zniewagach stworzeń, przemknął we wszystkich na sposób boski. A dotykając, mocą Twojej Woli, serc stworzeń, chcę przynieść je wszystkie w Twoje ramiona.


źródło www.wolaboza.org  

Stwórz swoją stronę internetową lub sklep internetowy z Mozello.

Szybko, łatwo, bez programowania.

Zgłoś nadużycie Dowiedz się więcej