Książki do pobrania dzięki uprzejmości www.wolaboza.org


Link do pobrania książek

Dziewica Maryja w Królestwie Woli Bożej

Najdroższa córko, odczuwam nieodpartą potrzebę zstąpienia z Nieba i złożenia ci swoich matczynych wizyt. Jeśli zapewnisz Mnie o swojej miłości dziecka oraz o wierności, to Ja na zawsze pozostanę z tobą, w twojej duszy, aby być twoim nauczycielem, wzorem, przykładem i najczulszą Matką […].

Czyż nie wiesz, że własnymi rękami przynoszę ci w darze tę książkę? Z matczyną troską ci ją ofiarowuję, abyś ty z kolei, czytając ją, mogła się nauczyć żyć życiem Nieba i już nigdy więcej życiem ziemi! Ta książka jest ze złota, moja córko. Będzie ona kształtowała twoje duchowe bogactwo i twoje szczęście również tu, na ziemi. (Matczyny Apel Królowej Nieba)24 Godziny Męki naszego Pana Jezusa Chrystusa

Zadowolenie, jakie błogosławiony Jezus odczuwa, gdy rozważamy owe Godziny jest tak duże, że chciałby, aby przynajmniej jeden egzemplarz tych medytacji, do praktykowania, znajdował się w każdym mieście lub miasteczku, ponieważ gdy je rozważamy, Jezus słyszy w tych zadośćuczynieniach jakby odtwarzany swój własny głos i swoje własne modlitwy, które wznosił do Ojca podczas 24 godzin swojej bolesnej Męki. I gdyby to było praktykowane przez przynajmniej kilka dusz w każdym mieście lub miasteczku, to wydaje mi się, że Jezus daje mi do zrozumienia, iż sprawiedliwość Boża zostałaby częściowo złagodzona, a jej bicze byłyby częściowo powstrzymane i jakby osłabione w tych smutnych czasach udręki i przelewu krwi. (Z listu Luizy Piccarrety)Mały katechizm Woli Bożej

Ten „Mały katechizm Woli Bożej” jest pomocą dla tych, którzy pragną poznać przesłanie duchowe Sługi Bożej Luizy Piccarrety, Małej Córeczki Woli Bożej w jej życiu i w jej Pismach, pogłębić podstawowe nauki Wiary oraz otrzymać duchowy przewodnik w życiu.

Rękopis prywatny, ojciec Pablo Martín Sanguiao

Civitavecchia (Włochy),

25 marca 2015 r.

uroczystość Zwiastowania Pańskiego i święto Bożego Fiat Jezusa i MaryiSzkoła modlitwy w Woli Bożej

„Szkoła modlitwy w Woli Bożej” to zbiór modlitw Luizy Piccarrety oraz praktyczna pomoc w modlitwie, a także mała „szkoła modlitwy” w Woli Bożej.

Zawiera także fragmenty z pism Luizy, w których Jezus uczy nas modlitwy i  wyraża pragnienie, abyśmy w Nim „stali się modlitwą”, modlitwą, która jest miłością, miłością, która wielbi; miłością, która wynagradza; miłością, która dzieli się wszystkim ze swoim Ukochanym i oddaje Mu cześć i chwałę; miłością, która wstawia się za innych i wyraża wdzięczność; miłością, która miłuje Go za wszystkich i we wszystkich Jego dziełach.

Pod redakcją ojca Pabla Martína


Boże Narodzenie przygotowane i opowiedziane przez Luizę Piccarretę

2 nowenny przygotowujące do święta Bożego Narodzenia:

1. Nowenna Bożego Narodzenia, zaczerpnięta z pierwszego tomu dziennika Luizy (dziewięć eksplozji Miłości Jezusa w łonie Jego Matki)

2. Druga nowenna z innymi tekstami z jej pism, kontemplująca tajemnicę Wcielenia Słowa

Ukazują niezgłębioną miłość i niezgłębione cierpienia naszego błogosławionego Pana Jezusa Chrystusa z miłości do nas i dla zbawienia dusz.


Dziewica Maryja w pismach Luizy Piccarrety

Wybór tekstów zaczerpniętych z tomów dziennika Luizy Piccarrety, Małej Córeczki Woli Bożej.

Wyjątkowa misja Maryi jako Matki Boga, Jej niepowtarzalne posłannictwo Współodkupicielki i naszej Matki oraz niezbędne warunki bycia jednym i drugim.

Jezus do Luizy: Moje Królestwo znajdowało się w Sercu mojej Matki, a to dlatego, że Jej Serce nigdy nie było zaniepokojone nawet w najmniejszym stopniu, tak iż w ogromnym morzu Męki znosiła ogromne cierpienia. Jej Serce zostało na wylot przebite mieczem boleści, ale nie przyjęła nawet najmniejszego niepokoju. A ponieważ moje Królestwo jest królestwem pokoju, więc mogłem rozszerzyć w Niej swoje Królestwo i bez żadnych przeszkód swobodnie królować. (Tom 2, 04.07.1899)


Męka Jezusa Chrystusa

Dwadzieścia cztery godziny Męki Pańskiej i odpowiednie teksty zaczerpnięte z pierwszych 16 tomów dziennika Luizy Piccarrety

Czy widzisz, jak piękna jest śmierć? Czy widzisz, jak się zmienia postać rzeczy? W życiu byłem pogardzany. Nawet cuda nie spowodowały takich skutków jak moja śmierć. Nawet na krzyżu były zniewagi. Ale jak tylko wyzionąłem ducha, śmierć miała siłę, by zmienić postać rzeczy. Wszyscy bili się w piersi, uznając Mnie za prawdziwego Syna Bożego. Moi uczniowie nabrali odwagi i nawet ci w ukryciu stali się odważni. Poprosili o moje Ciało i udzielili mi zaszczytnego pochówku. Niebo i ziemia w całej pełni uznały Mnie za Syna Bożego (tom 9, 04.07.1910).


Adam, syn Boży

w Piśmie Świętym i w pismach Sługi Bożej Luizy Piccarrety, Małej Córeczki Woli Bożej

Historyczna rzeczywistość Adama, jedynego prototypu ludzkości, odpowiedzialnego za siebie i za wszystkich w odpowiedzi wobec Boga, typ Tego, który miał przyjść, Jezusa Chrystusa, jest podstawowym elementem Objawienia chrześcijańskiego. W tych pismach oddana jest sprawiedliwość prawdzie o Adamie, o jego stworzeniu, pierwszym okresie życia w stanie „pierwotnej sprawiedliwości”, o jego upadku ze wszystkimi konsekwencjami i jego prawdziwej rehabilitacji wbrew wszelkiej fantastycznej doktrynie ewolucyjnej i poligenicznej.Apokalipsa Jezusa Chrystusa, czyli zapowiedź triumfu Woli Bożej

Tytuł ten zawarty jest w pierwszych słowach księgi. Oznaczają one: „Objawienie Jezusa Chrystusa”.

Ale czyż całe Pismo Święte nie jest Objawieniem Jezusa Chrystusa? Czy nie wystarczyło to, co zostało nam powiedziane w Ewangeliach? W Ewangelii jest Jezus Chrystus w pełni, ale nie ma Jego całego przekazu, nie ma całej wiedzy, którą możemy o Nim nabyć (wiedzy, która ma nas w Niego przemienić):

Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które, gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by trzeba napisać. (J 21,25). Tak kończy się Ewangelia Jana.


Księga Nieba (tom 1, 2, 3,11,12,13)

Luiza Piccarreta, Mała Córeczka Woli Bożej

Królestwo mojej Bożej Woli pośród stworzeń – KSIĘGA NIEBA – przywołanie stworzenia, aby powróciło do porządku, na swoje miejsce i do celu, do jakiego zostało stworzone przez Boga

  • Trzy apele
  • Zapiski wspomnień z dzieciństwa
  • Tom 1 (2,3,11,12,13)

Pisma Luizy ukazują i przekazują nam cały ból i Miłość Jezusa, a wraz z nimi Dar nad darami, najwyższy Dar Jego Woli, aby, tak jak jest Ona Życiem Boga, to tym samym stała się życiem Jego dzieci. Jest to Królestwo Boże, o które modli i do którego przygotowuje się Kościół: aby Wola Boża była na ziemi tym, czym jest w Niebie.


Wszystkie książki są do nabycia pod linkiem poniżej


Kliknij tutaj

Stwórz swoją stronę internetową lub sklep internetowy z Mozello.

Szybko, łatwo, bez programowania.

Zgłoś nadużycie Dowiedz się więcej