Dar Życia w Woli Bożej

 ECHO BOGA FIAT

Per Mariam ad FIAT

Zapraszamy na nasz kanał informacyjny YouTube

Echo Boga FIAT jest kanałem międzynarodowym. Strona przedstawia treści chrześcijańskie, gdzie znajdziesz bogactwo treści, rekolekcje, relacje czy podcasty; krótko mówiąc Stół obficie zastawiony. Zapraszamy do subskrybowania, również kontaktu z nami pod adresem admin@echobogafiat.pl.

Odnowa duchowa

Czym jest Wola Boża? Rdz 2,16-17 Pierwotny stan szczęścia A przy tym Pan Bóg dał człowiekowi taki rozkaz: «Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania; ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz»*.

Nauka modlitwy w Woli Bożej


Nauka Modlitwy w Woli Bożej odc. 1. Kochać. www.echobogafiat.pl Korzystamy ze strony www.wolaboza.org oraz ze Szkoły Życia w Woli Bożej o.Benedikta M.Thomasa Sedlmair C.O. Oratorium św.Filipa Neri Dar Życia w Woli Bożej to Największy Dar jaki ofiarował Bóg w Trójcy Jedyny człowiekowi. Wyrzeknij się swojej woli i proś Boga aby to On modlił się Swoją Wolą w tobie.

Szkoła Życia w Woli Bożej

.Oderwanie zewnętrzne. Wykład o.Benedikt Sedlmair C.O. Rodzina Krwi Chrystusa Oratorium vom Göttlichen Willen fiat@oratorium.co Tłumaczenie i narracja Beata Józefa Żmuda.

Płomień Miłości NSM ks. Dariusz Dąbrowski

Powyższy emitowany materiał za pozwoleniem kanału YouTube: VICONA Pierwsza konferencja ks. Dariusza Dąbrowskiego COr na temat orędzia Płomienia Miłości Niepokalanego Serca Maryi, które otrzymała Elżbieta Kindelmann (1913 – 1985) z Węgier, wygłoszona w dniu 15 maja 2022 r. w domu rekolekcyjnym Misjonarzy Oblatów w Obrze.                                     Czym jest Dar Woli Bożej i co oznacza nadejście Królestwa Woli Bożej?

Wola Boża, którą Jezus w Ewangelii nazywa Wolą Ojca, jest najintymniejszą, najistotniejszą i najbardziej witalną rzeczywistością Boga: Och, wszystko się zawiera w mojej Woli. Jeśli dusza Ją przyjmuje, przyjmuje całą esencję mojego Bytu i zawiera w sobie wszystko (02.03.1916). Wola Boża nie jest żadnym „przymiotem” Boga ani czymś od Boga na wzór tego, czym wola ludzka jest w człowieku. Wola Boża jest natomiast tym, kim Bóg jest. Biorąc przykład maszyny, w której pierwsze koło porusza cały mechanizm, można powiedzieć, że wola jest tym, co daje życie wszystkiemu, co jest w Bogu i w nas.

Przez Wolę Bożą zwykle rozumiemy rzeczy, których Bóg od nas oczekuje, rzeczy chciane przez Boga (tzn. widzimy Ją jako dopełnienie), dla Boga natomiast Wola Boża jest podmiotem, sam Bóg pragnie tego. Możemy więc powiedzieć, że Wola jest rzeczownikiem (termin, który wyraża pewną rzecz), podczas gdy wszystkie atrybuty boskie – miłość, wszechmoc, dobroć, wieczność, niezmienność, bezmiar, świętość, sprawiedliwość, miłosierdzie, wszechwiedza, mądrość itd. – są jego przymiotnikami: „Wola Boża jest wszechmocna, dobra, święta, nieskończona, wieczna, mądra, miłosierna, niezmienna…”.

Wola Boża jest źródłem i najwyższą przyczyną tego wszystkiego, kim Bóg jest, niepojętego Życia Trójcy Przenajświętszej i Ich Dzieł odwiecznej Miłości. Jest jak intymny „silnik” Boga, jak „pierwsze koło”, które porusza wszystkim, daje życie wszystkiemu, kim Bóg jest, i wszystkim Jego dziełom. Wola Boża jest jak Serce Trzech Osób Boskich.

źródło www.wolaboza.org  Luisa Piccarreta -  początek pokolenia dzieci Woli Bożej

We wszystkich świętościach byli zawsze święci, którzy jako pierwsi zapoczątkowali pewien rodzaj świętości. Był więc święty, który zapoczątkował świętość pokuty, drugi, który zapoczątkował świętość posłuszeństwa, inny pokory – tak samo więc było z całą resztą innych świętości. A teraz chcę, abyś ty była początkiem świętości życia w mojej Woli (27 listopada 1917).
Luisa Piccarreta - życiorys


Św. Ojciec Hannibal  Maria di Francia - wieloletni spowiednik Luizy pisze we wstępie do włoskiej edycji „Zegara Męki naszego Pana Jezusa Chrystusa:

„Ta oblubienica  ukrzyżowanego Jezusa przeżywa nocą bolesne ekstazy i wszelkiego rodzaju cierpienia. Widząc ją w południe siedząca w łóżku, kiedy pracuje z igła nie spostrzega się niczego, nawet najmniejszego śladu po tym wszystkim, co nocą tak bardzo wycierpiała, najmniejszego śladu ponad naturalnej atmosfery.

W zamian sprawia wrażenie człowieka zdrowego, który jest bardzo radosny. Ona mówi i mówi , śmieje się ale otrzymuje mało radości. Czasami jest proszona o modlitwę za serca bardzo cierpiące. Słucha z dobrocią ale nie robi z siebie nigdy Proroka. Nigdy nie mówi ani słowa, które sugerowałoby ponadnaturalne objawienia. Wielkie pocieszenie, jakie oferuje, jest zawsze na ten sam temat: Boża Wola.”

23 kwietnia 1865: Urodziła się w Corato (zn.dwa serca)

1874 (9 lat): Pierwsza Komunia Święta i Bierzmowanie. Po raz pierwszy słyszy głos Jezusa.

1878 (13 lat):Luiza zaczyna kontemplować zwłaszcza Mękę Jezusa.

1882 (17 lat): Pierwszy fenomen "skamienienia".

1886 (21 lat): Luisa nie może już jeść.

1887 (22 lata): Jezus prosi Luizę o ofiarę z powodu wojny w Afryce. Od tego momentu Luisa jest ciągle przywiązana do łóżka.

Po raz pierwszy dusza Luisy opuszcza swoje ciało.

1888 (23 lata): Pierwsze mistyczne Zaślubiny.

7 września 1890 roku (25 lat): Odnowienie mistycznych „Zaślubin” w niebie. Luisa otrzymuje dar życia w Woli Bożej.

1894 lub 1895 (29 lub 30 lat): Święto Podniesienia Krzyża, Luisa otrzymuje niewidzialne stygmaty

1899 (33 lata): Początek pisania dzienników.

1910 (44 lata): O. Hannibale Maria di Francia zaczyna kontaktować się z Luizą.

1917: Pierwsza publikacja "Zegara Godzin Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa" z załącznikiem "Traktat o Woli Bożej" ("Trattato"). Pierwsze publikacje tekstów z dzienników.

1927 Śmierć o. Hannibale Marii Di Francia w Messynie (kanonizacja 16.05.2004 r. przez Jana Pawła II).

Od września 1930 r. pojawiły się pierwsze nieporozumienia dotyczące tych pism.

1935: Kontakt z o. Ludwikiem Bedą (1871-1941) z klasztoru Andechs w Bawarii.

1938: O. Beda Ludwig wydaje "Królestwo Woli Bożej" z 30.000 książek, które są wyprzedane już po kilku miesiącach.

1938 Karmelita Ojciec Lorenzo di S. Basilio przybywa do Corato, aby zabrać ze sobą oryginalne rękopisy(dzienniki).

31 sierpnia 1938 r. Święte Oficjum wydało dekret potępiający "Godziny Męki Pańskiej Jezusa Chrystusa", „Dziewice Maryja w Królestwie Woli Bożej” oraz "Pielgrzymkę duszy w Woli Bożej" i znajdują się na  indeksie zakazanych książek, które do tej pory były wydawane za oficjalnym pozwoleniem(imprimatur), nie z powodu jakiejś niepoprawności teologicznej, ale z powodu błędnej wstępnej przedmowy.

36 tomów Ksiąg Niebios nigdy nie znalazły się w spisie zakazanych książek. Wyrok został uchylony w 1994 roku, za pośrednictwem Josepha Kardynała Ratzingera.

1938: List Luizy, w którym poddaje się ona całkowicie władzy Kościoła i odrzuca wszystko, co w jej pismach potępia Kościół.

4 marca 1947 r. (81 lat): O godzinie 6 rano Luisa umiera po około 15 dniach ciężkiego zapalenia płuc.

7 marca 1947 r.: Pogrzeb na miejskim cmentarzu w Corato.

1947: Arcybiskup Trani, Monsignor Francesco Petronelli, wydaje polecenie zebrania informacji o Luisie w celu uzyskania jej rehabilitacji przez Stolicę Apostolską.

1948: Arcybiskup Trani daje pozwolenie na wydrukowanie zdjęcia  Luisy z relikwią i modlitwą, aby prosić o jej beatyfikację. W tym celu nadaje jej tytuł "Sługi Bożej".

1963: Przeniesienie ciała z cmentarza w Corato do kościoła parafialnego Santa Maria Greca w Corato.

1994: Arcybiskup Trani, Monsignor Carmelo Cassati, otrzymuje zgodę ("nulla osta") Kongregacji ds. Spraw Świętych na rozpoczęcie diecezjalnego dochodzenia w sprawie życia, cnoty i reputacji świętości Sługi Bożej Luisy Piccarrety.

29 października 2005 r.: arcybiskup Giovan Battista Pichierri zamyka dochodzenie diecezjalne.

22 lutego 2007 r.: Zakończenie dochodzenia uzupełniającego (drugie dochodzenie) diecezji.

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego

Dziedzictwo wiary jest powierzone wspólnocie Kościoła

KKK 84 "Święty depozyt" (Por. 1 Tm 6, 20; 2 Tm 1,12-14). wiary (depositum fidei), zawarty w świętej Tradycji i Piśmie świętym, został powierzony przez Apostołów wspólnocie Kościoła.

Magisterium Kościoła

KKK 85 "Zadanie autentycznej interpretacji słowa Bożego, spisanego czy przekazanego przez Tradycję, zostało powierzone samemu tylko żywemu Urzędowi Nauczycielskiemu Kościoła, który autorytatywnie działa w imieniu Jezusa Chrystusa" (Dei Verbum, 9)

Nadnaturalne poczucie wiary wszystkich wiernych:

KKK 91 Wszyscy wierni uczestniczą w zrozumieniu i przekazywaniu prawdy objawionej. Otrzymali oni namaszczenie od Ducha Świętego, który ich poucza (Por. 1 J 2, 20. 27. i prowadzi do całej prawdy (Por. J 16,13).

KKK 92 "Ogół wiernych... nie może zbłądzić w wierze i tę szczególną swoją właściwość ujawnia przez nadprzyrodzony zmysł wiary całego ludu, gdy poczynając od biskupów aż po ostatniego z wiernych świeckich ujawnia on swą powszechną zgodność w sprawach wiary i obyczajów" (Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 12).Stwórz swoją stronę internetową lub sklep internetowy z Mozello.

Szybko, łatwo, bez programowania.

Zgłoś nadużycie Dowiedz się więcej